Flexibilisering van huurovereenkomsten

Minister Blok (Wonen) heeft in 2014 aangekondigd dat hij de mogelijkheden onderzoekt om toepassing van tijdelijke contracten breder mogelijk te maken. Over de invoering van die tijdelijke huurcontracten is nu nog weinig te zeggen. Het wachten is op de verdere uitwerking. Met het formuleren van het nieuwe model Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte wordt gewacht tot duidelijkheid bestaat over alle op stapel staande wijzigingen in de wet.

Bemiddelingskosten
Sinds enige tijd groeit het politieke en maatschappelijke onbehagen over bemiddelaars van huurwoningen, die te hoge kosten in rekening brengen aan hun klant en/of zich niet houden aan hetgeen de wet daarover bepaalt. Het rekenen van tweezijdige bemiddelingskosten is bij wet reeds verboden als het gaat om zelfstandige woonruimte. Er is een wetsvoorstel in de maak, dat het verbod op dubbele bemiddelingskosten bij zelfstandige woonruimte ook van toepassing verklaart op onzelfstandige woonruimte.

Verbod bemiddelingskosten huurder dreigt doel voorbij te schieten
Ook dreigen de regels zo te worden aangepast, dat er nagenoeg geen kosten meer aan de huurder mogen worden berekend. Consequentie is dan vanzelfsprekend dat de rekening naar de eigenaar gaat. Hoewel het feitelijk meer een bemiddelingsissue is en niet direct een beleggersissue, neemt Vastgoed Belang wel een standpunt in. Vastgoed Belang pleit voor transparantie aan de zijde van de bemiddelaars en neemt scherp stelling tegen het onder alle omstandigheden eenzijdig neerleggen van alle verhuurkosten bij de verhuurder/eigenaar.

Bron : RIJKSOVERHEID 05-01-2015