Huursombenadering

Minister Blok (Wonen) heeft toegezegd de ingewikkelde inkomensafhankelijke huurverhoging met ingang van 2016 te vervangen door een andere benadering, de huursombenadering. Hiermee wordt de maximaal toegestane huurverhoging afhankelijk van de afstand van de huur tot de maximaal toegestane huur van de woning op basis van het woningwaarderingsstelsel. Bewoners van relatief goedkope huurwoningen kunnen dan een forse extra huurverhoging krijgen. Woningen, die al relatief dicht bij de maximale huurprijs zitten krijgen een gematigde extra huurverhoging boven inflatie. Huurveteranen, die soms meer dan 40 jaar profiteren van kunstmatig laag gehouden huren, zullen dat voordeel op termijn zien verdwijnen ten gunste van de eigenaar. Vastgoed Belang juicht deze ontwikkeling uiteraard toe. Veel zal nog wel afhangen van de uiteindelijke vormgeving. De vereniging zet in op een stevige lobby in de Tweede Kamer.

Bron: Vastgoed Belang 08-04-2015