Riolering

– Repareren of vervangen van afvoerleidingen
– Ontstoppen van gemeenschappelijke, inpandige leidingen (niet veroorzaakt door huurder)
– Ontstoppen van leidingen buiten de woning (niet veroorzaakt door de huurder)