Schoonhouden gemeenschappelijke ruimten

Schoonhouden van galerijen, trappenhuizen, hal, enz.