Tuinen

Aanleg en onderhoud van bij de woning behorende tuin, inlcusief het repareren en vervangen van bestrating, terras en erfafscheiding