Zonwering

Ophangen van zonwering mag alleen met uitdrukkelijke schrif- telijke toestemming van de verhuurder