Bomen

Wilt u in uw tuin een boom planten? Ga dan altijd na hoe hoog groot de boom wordt, hoe snel de boom groeit en hoe breed de boom wordt. Overleg ook met uw buren. Een boom kan namelijk veellicht wegnemen. U dient in ieder geval de boom op minstens twee meter van de erfgrens te planten. Voor struiken houden wij een halve meter aan. Ais u een boom wilt weghalen en de stam heeft een doorsnee van meer dan tien centimeter, heeft u een kapvergunning nodig.
Die vergunning dient u bij uw stadsdeel of gemeente aan te vragen.