Erfscheiding

Overleg met uw buren voordat u een erfscheiding plaatst. Om kosten te besparen kunt u wellicht afspreken om de schutting, haag etc. samen te plaatsen.
U dient wel rekening te houden met het volgende:
De erfscheiding in de achtertuin mag maximaal twee meter hoog zijn.
De erfscheiding in de voortuin mag maximaal 1 meter hoog zijn;
Kosten van tuinonderhoud zijn voor uw eigen rekening. Tevens bent u ook aansprakelijk voor schade die de eigenaar van uw woning of derden ondervinden als gevolg van het aanbrengen, hebben of wegnemen van uw erfscheiding.