Nalatigheid, onvoorzichtigheid, slordigheid of onjuist gebruik door huurder

Alle reparaties die nodig zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid, slordigheid of onjuist gebruik door de huurder, zijn altijd voor rekening van de huurder. Dat geldt voor alle onderdelen uit de Wegwijzer voor meldingen.