Schade bij inbraak

Uw woning is door de eigenaar ook verzekerd tegen (poging tot) inbraak.
Wij adviseren u in een dergelijk vervelend geval altijd direct contact met de politie op te nemen. Ten behoeve van onze verzekering ontvangen wij wel graag een kopie van uw aangifte bij de politie, het zgn. proces-verbaal. Ook hier geldt dat schade aan uw inboedel door inbraak of ontvreemding niet onder de verzekering van de eigenaar valt.